Kravaty se šachovým motivem
Ties with chess motive
www.silvio-chess.com

Kontakt a objednávky - Contact and orders:
info@silvio-chess.com, szsilvio@centrum.cz, +420 / 776 231 499

Objednejte si u nás kravatu, šátek, šál, … s unikátním šachovým motivem. Může to být Vaše oblíbená šachová figurka nebo například logo Vašeho klubu nebo oblíbeného turnaje. Jako ukázku vidíte hedvábnou kravatu s logem šachového turnaje „Young Masters“ vyhotovenou na objednávku. Pochopitelně, můžete si také objednat nešachový motiv nebo jakékoliv logo, například Vaší firmy. Design je navrhován unikátně a realizován ručně. Takže každý produkt je jedinečný. Přesto je možné po předchozí domluvě motiv opakovat a vyhotovit tak například stejné kravaty pro šachový tým. I v tomto případě se však motiv kreslí ručně, a tak je každý kousek originál. Cena se pohybuje (podle náročnosti) mezi 500 – 1000 Kč.

We offer to make for you tie, scarf, … with unique chess motive. It can be your favourite chess piece, logo of your club or of your favourite chess tournament. As an example you can see silk tie with logo of chess tournament “Young Masters” which was made to order. Of course, you can also order any other motive then chess one or any logo, …why not logo of your company! Design is made unique and realisation is “hand made”. That is why each product is unique. But if you need for example five ties for your chess team, we can repeat the same motive, if you told us in advance. Then each tie will be an original too because also in this case, painting will be made by hand. Prices are round 30 €.