Gambit

Kontakt a objednŠvky - Contact and orders:
szsilvio@centrum.cz, info@silvio-chess.com, +420 / 776 231 499

www.silvio-chess.com

strŠnka se upravuje