Mark Dvoreckij, Artur Jusupov:
äkola budoucŪch mistrý 1
METODY äACHOV… V›UKY
(Metody öachmatnogo obuŤenija)

www.silvio-chess.com

Kontakt a objednŠvky - Contact and orders:
info@silvio-chess.com, szsilvio@centrum.cz, +420 / 776 231 499

obsah.jpg