Výkup – Purchase
www.silvio-chess.com

Nabídněte nám od šachu to, co už nepotřebujete nebo čeho máte více kusů. Při větším množství k Vám zajedeme. Při malém množství nás můžete po předchozí domluvě navštívit v našem šachovém skladě v Praze, nebo se uvidíme na některém šachovém turnaji. Navrhněte kde...

Why to keep chess things when you don’t need them anymore? You can sell them to us! In case of bigger amount we come to you. In case of small amount you can visit us in our chess store in Prague, or we can see each other on some of chess tournaments in CZ or Europe. Suggest where…

Vykupujeme:

We buy:

BD14868_   Použitou a starou šachovou literaturu (českou i zahraniční)

BD14868_   Second-hand and old chess literature (all languages)

BD14868_   Použité a staré šachové časopisy (české i zahraniční)

BD14868_   Second-hand and old chess magazines (all languages)

BD14868_   I celé šachové knihovny a sbírky

BD14868_   Whole chess libraries and collections

BD14868_   Šachový materiál: figury (i nekompletní), šachovnice, mechanické hodiny (i nefunkční), …

BD14868_   Chess material: pieces (also incomplete), chessboards, mechanical clocks (also broken), …

BD14868_   Autogramy, dopisy a jiné texty šachistů, …

BD14868_   Autographs, letters and other texts of chess players, …

Dále vykupujeme všechno možné se šachovým motivem:

We also buy everything with chess motive:

BD14868_   Suvenýry a jiné předměty: sklo, porcelán, dřevo, kov, …

BD14868_   Souvenirs and other objects: glass, porcelain, wood, metal, …

BD14868_   Plakáty

BD14868_   Posters

BD14868_   Obrazy, grafiky, kresby, …

BD14868_   Pictures: paintings, graphics, drawings, …

BD14868_   Fotografie, pohlednice

BD14868_   Photos, postcards

BD14868_   Filatelii: známky, FDC, maximum karty, razítka, …

BD14868_   Philately: stamps, FDC, maximum cards, cancellation, …

BD14868_   Atd.

BD14868_   Etc.