Šachové pohledy Miroslava Bartáka
Chess postcards of Miroslav Barták

Vítejte v galerii šachových humoristických kreseb Miroslava Bartáka. Toto jsou šachové pohledy vydané nakladatelstvím prof. Silvestar Žiger z Prahy. Jedná se o reprodukce akvarelů a perokreseb. A je tu také jedna koláž. Máte-li o pohledy zájem, objednejte si je zde.

Welcome to Chess gallery of Miroslav Barták’s cartoons. There are chess postcards published by Publishing House prof. Silvestar Žiger from Prague, Czech Republic. These pictures are reproductions of aquarelles and pen-drawings. You can also see one collage with Barták’s portrait. If you have interest for these postcards, order them here.

Autoportrét / Self-portrait
Autoportret

a1
A1

a2
A2

a3
A3

a4
A4

a5
A5

a6
A6

a7
A7

a8
A8

a9
A9

b1
B1

b2
B2

b3
B3

b4
B4

b5
B5

b6
B6

b7
B7

b8
B8

b9
B9