Partiářový blok – Scorebook
www.silvio-chess.com

Kontakt a objednávky - Contact and orders:
info@silvio-chess.com, szsilvio@centrum.cz, +420 / 776 231 499

PARTIÁŘOVÝ BLOK:
50 šachových partiářů,
každý po 94 tazích.
Vazba: na spirálu
Formát: 10×17 cm
Cena v ČR: 60 Kč

SCOREBOOK:
50 chess games,
with 94 moves each.
Binding: spiral-bound
Size: 10×17 cm
Price in CZ: 60 CZK

www.silvio-chess.com