Filatelie - Philately
www.silvio-chess.com

Kontakt a objednávky - Contact and orders:
info@silvio-chess.com, szsilvio@centrum.cz, +420 / 776 231 499

Nabízíme:

We sell:

BD14868_   Filatelii se šachovým motivem: známky, FDC, maximum karty, razítka, …

BD14868_   Philately with chess motive: stamps, FDC, maximum cards, cancellations, …

BD14868_   Další sběratelské předměty: šachový motiv na pohlednicích, grafikách, na ex libris, mincích, odznáčcích, …

BD14868_   Other collector’s items: chess motive on postcards, graphics, ex libris, coins, pins, …