Šachová Škola – Chess School
www.silvio-chess.com

Nabízím individuální a skupinové šachové tréninky pro děti i dospělé, začátečníky i pokročilé.

I offer individual and group chess lessons for children & adults, beginners & advanced.

Dojíždím také mimo Prahu nebo je možné pracovat přes internet.
Tréninky dávám v češtině, chorvatštině, angličtině, němčině a ruštině.

Trainings are possible also outside of Prague and Czech Republic or on Internet.
I can teach in Czech, Croatian, English, German and the Russian language.

V Záhřebu, Chorvatsko, jsem vystudoval přírodovědecko-matematickou fakultu, obor matematika, který obsahoval i pedagogické vzdělání. Delší dobu jsem vyučoval matematiku na školách v Chorvatsku.
V Záhřebu jsem se také vyškolil na šachového instruktora a šachy vyučuji již 40 let.

I graduated from the University of Mathematics and Natural Sciences with pedagogical education in Zagreb, Croatia. I used to teach mathematics at schools in Croatia.
In Zagreb I also finished school for chess instructors. I have taught chess already 40 years.

V ČR mám jako oficiální trenér II. třídu a v roce 2007 jsem v Praze založil vlastní šachovou školu.

In the Czech Republic I am an official chess trainer and in 2007 I founded my own Chess School in Prague.

Jako šachista mám titul FM (FIDE mistr).

As a chess player I have a title FM (FIDE master).

Jako trenér mám titul FT (FIDE trenér).

My trainer title is FT (FIDE trainer).